رمز را فراموش کرده اید؟
Amirali فریــاد میـزند:
عادت کردم که به ادما عادت نکنم ...| - در تاریخ: ۰۱, مهر, ۹۵ ساعت ۲۲:۴۹
Amirali Abbaszadeh
Amirali Abbaszadeh
۲۳, اردیبهشت, ۹۷ همه

دوراهی

دوراهی...

 

وقتی به گذشته فکر م
ادامه متن...

Amirali Abbaszadeh
Amirali Abbaszadeh
۲۲, شهریور, ۹۶ همه

توهم دانایی

زکریای رازی آمد و رفت!

 

انیشتین آمد و رفت!


ادامه متن...
Amirali Abbaszadeh
Amirali Abbaszadeh
۲۳, آبان, ۹۵ همه

پدر مادر

بعد از مدت ها وسط هفته زنگ زدم به مادرم و گفتم برای ناهار منتظرم باش.

ادامه متن...

Amirali Abbaszadeh
Amirali Abbaszadeh
۳۰, مهر, ۹۵ همه

الاغ!!

داستان واقعیِ "وقتی که الاغ شدم" :
تابستان سال 1389 بود .در حا
ادامه متن...

Amirali Abbaszadeh
Amirali Abbaszadeh
۲۷, خرداد, ۹۵ همه

بیچاره فقر

رفته بودم میوه فروشى آقای مسنی که از دستهای پینه بسته اش به نظر می آمد کارگراست یک کیسه پر از زردآلوی د
ادامه متن...

Amirali Abbaszadeh
Amirali Abbaszadeh
۲۷, خرداد, ۹۵ همه

عاشقم

عاشقم ...

اهل همین کوچه ی بن بست کنار،
که تو از پ?
ادامه متن...

Amirali Abbaszadeh
Amirali Abbaszadeh
۲۷, خرداد, ۹۵ همه

زندگی

زندگے گاہ بہ ڪام است و بس است
زندگے گاہ بہ نام است و ڪم است
ادامه متن...

Amirali Abbaszadeh
Amirali Abbaszadeh
۲۷, خرداد, ۹۵ همه

عشق...

درد سنگین , سینه غمگین .. باز هم اشعار ِ عشق
مانده ام انگشت ب?
ادامه متن...