رمز را فراموش کرده اید؟
Yas فریــاد میـزند:
اے کـــاش⇜ نــارو⇝ ھــم مِثـــل☞ِ لايـــک زدنــے بـــود♂ ↯ مــــــيزدم↜ مـــــيزدے نمـــــيزدم↜ نمـــــيزدے| - در تاریخ: ۱۸, فروردین, ۹۵ ساعت ۱۰:۱۲