رمز را فراموش کرده اید؟
... ویدا فریــاد میـزند:
از مرگ نمیترسم ......فقط میترسم در شلوغی ان دنیا مادرم را پیدا نکنم ..اااااا| - در تاریخ: ۰۲, شهریور, ۹۵ ساعت ۱۴:۵۹
1996-03-29