رمز را فراموش کرده اید؟
MR*** فریــاد میـزند:
الا يا ايها الساقي ادر کاسا و ناولها/ که عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشکل ها| - در تاریخ: ۰۵, فروردین, ۹۵ ساعت ۱۵:۲۶
1989-12-16