رمز را فراموش کرده اید؟
2001-03-21
 • آریایی aaaaa
  ۱۹, مهر, ۹۶
  الهي
  دردهايي هست كه نمي توان گفت
  و گفتني هايي هست كه هيچ قلبي محرم آن نيست
  الهي
  اشك هايي هست كه با هيچ دوستي نمي توان ريخت
  و زخم هايي هست كه هيچ مرحمي آنرا التيام نمي بخشد
  و تنهايي هايي هست كه هيچ جمعي آنرا پر نمي كند
  الهي
  پرسش هايي هست كه جز تو كسي قادر به پاسخ دادنش نيست
  درهايي هست كه جز تو كسي آنرا نمي گشايد
  قصد هايي هست كه جز به توفيق تو ميسر نمي شود
  الهي
  تلاش هايي هست كه جز به مدد تو ثمر نمي بخشد
  تغييراتي هست كه جز به تقدير تو ممكن نيست
  و دعاهايي هست كه جز به آمين تو اجابت نمي شود
  الهي
  قدم هاي گمشده اي دارم كه تنها هدايتگرش تويي
  و به آزمون هايي دچارم كه اگر دستم نگيري و مرا به آنها محك بزني، شرمنده خواهم شد
  الهي
  با اين همه باكي نيست
  زيرا من همچو تويي دارم
  تويي كه همانندي نداري
  رحمتت را هيچ مرزي نيست
  اي تو خالق دعا و مالك “آمين” لینک
  • آریایی aaaaa یا رب
   هنگامی که ثروتم دادی، خوشبختی ام را نگیر
   هنگامی که توانایی ام دادی، عقلم را نگیر
   هنگامی که مقامم دادی، تواضعم را نگیر
   آنگاه که تواضعم دادی، عزتم را نگیر
   وقتی قدرتم دادی، عفوم را نگیر
   هنگامی که تندرستی ام دادی، ایمانم را نگیر
   و آنگاه که فراموشت کردم، فراموشم مکن… آمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
   ۱۹, مهر, ۹۶ ساعت ۲۳:۰۲ خوشم آمد
  • آریایی aaaaa خدایا
   همین الان یهویی شکرت…
   ۲۷, مهر, ۹۶ ساعت ۱۱:۴۲ خوشم آمد