رمز را فراموش کرده اید؟
amin فریــاد میـزند:
به سلامتی دیگ که خودشو سیاه میکنه تا مردمو سیر کنه نه اون کسی که مردمو سیاه میکنه تا خودشو سیر کنه….| - در تاریخ: ۱۴, آبان, ۹۵ ساعت ۱۱:۱۳
1967-08-22