رمز را فراموش کرده اید؟
Abtin فریــاد میـزند:
سَلـــامَتی ایرانسِــــل کِهـ بهـ آدَم میفَهــمونه: قَـــبول کَردَن بَعضی ◢پیـــشنهآدهآ◣ فَقَط اَز اِعتِبــــار آدَم کَم مـــیکُنه| - در تاریخ: ۰۸, تیر, ۹۵ ساعت ۱۹:۰۳
از طرف: پگاهم
پیام با هدیه:
گفتم بیارمش پیش شما تنها نباشه ...گل برای گل