رمز را فراموش کرده اید؟

گاه می رویم تا برسیم،
کجایش را نمی دانیم،
فقط می رویم تا برسیم
بی خبر از آن که همیشه رفتن راه رسیدن نیست،
گاه برای رسیدن باید نرفت، باید ایستاد و نگریست، باید دید.
شاید رسیده ای و ادامه دادن فقط دورت می کند،
باید ایستاد و نگریست به مسیر طی شده، گاه رسیده ای و نمی دانی،
و گاه در ابتدای راهی و گمان می کنی رسیده ای،
مهم رسیدن نیست، مهم آغاز است.
راهت پر دوام و نتیجه بخش.


کلمات کلیدی: ,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: