رمز را فراموش کرده اید؟

با آمدن ات فريب ام دادي
يا با رفتن ات ؟

کاش هرگز تو را نمي ديدم
تا هميشه سراغ ات را
از فرشتگان مي گرفتم
تا تلخ ترين شعرم را هرگز
در گوش خدا نمي خواندم

کاش هرگز تو را نمي ديدم
آن وقت
نه بغضي در گلويم بود
نه دل شدگي
و نه مشتي شعر


کلمات کلیدی: ,,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: