رمز را فراموش کرده اید؟

عمر زندگی کوتاست

فرصت زندگی کمه...
بزرگوارتر از آن باش که برنجی
و نجیب تر از آن باش که برنجانی...
زندگی زیباست!
با این اعتقاد زندگی کن که انگار کل
جهان طرف تو است.
مادامی که به آن بهترینی که در وجودت است
وفادار بمانی
موفق خواهی بود.


کلمات کلیدی: ,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: