رمز را فراموش کرده اید؟

در سکوت شب من ،
ناگهان حادثه ای...
ناگهان وسوسه ای تلخ گذشت...
من تو را کم داشتم


در سکوت شب من ،
آسمان حرفی زد...
و غزل شعری شد...

 

در سکوت شب من،
موج گیسوی تو آرام نداشت
برق چشمان تو پیغام نداشت
چه سرابی دارم
که امیدم به نگاهت
سالها یخ زده است...


کلمات کلیدی: ,,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: