رمز را فراموش کرده اید؟

با تو هستم با تو 
 دستـــهارا برده ام بــالا......................
سپـــــردم دل بـــــه آن والا
وازعمـــق وجـــود خــــود
خـــــدایم راصــــداکردم؛
نمی دانم چـــــه میخـــواهی؟!

ولـــی هر دم ...
بـــــرای تــــو،
بـــــرای رفـــع غمهــــایت،
بـــــرای قلـــب زیبــــایت،
بـــــرای آرزوهـــــــایـت،
به درگــــاهش دعــــاکردم....

و ميــــدانم خــــدا از آرزوهـــايت خبــــردارد...
و در قلبــــم یقیــــن دارم؛
دعــــاهایــم اثـــــر دارد...

 

 


کلمات کلیدی: ,,,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: