رمز را فراموش کرده اید؟

وقتى می شود دقایق عمرت را با آدم هاى خوب بگذرانى، 

 

چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایى کنى

 

که با دل هاى کوچکشان 

 

مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزى هاى بچه گانه اند ...

 

یا مدام براى نبودنت... براى خط زدنت تلاش مى کنند؟...


نه! همیشه جنگیدن خوب نیست!...

 

من همیشه جنگیده ام تا چیزى را عوض کنم...

 

اما این روزها فهمیده ام که با آدم هاى کوته نظر نباید جنگید...

 

فهمیده ام براى اثبات دوست داشتن نباید جنگید...

 

براى به دست آوردن دل آدم ها نباید جنگید...

 

براى اثبات خوب بودن نباید جنگید...

 

این روزها نسخه فاصله گرفتن را مى پیچم

 

براى هر کسى که رنجم مى دهد...

 

از آدم هایى که زیاد دروغ مى گویند...
فاصله می گیرم...

 

از آدم هایى که زیاد ظلم می کنند...

 

فاصله می گیرم...

 

از آدم هایى که حرمتم را نگه نمی دارند...

 

فاصله می گیرم...

 

با حقارت برخى آدم ها و دلهایشان نباید جنگید...

 

باید نادیده شان گرفت ...و گذشت ...و بخشیدشان...

 

نه براى این که مستحق بخشش اند...

 

براى این که من مستحق آرامشم...


کلمات کلیدی: ,,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: