رمز را فراموش کرده اید؟

"غول بی شاخ و دم"

شر و فساد غول بی شاخ و دمی است
که هیآتی هولناک دارد
و برای بیزاری از او کافی است که در او نگریست
اما همین غول زشت روی اگر بسیار دیده شود
و آدمی با چهره او مآنوس گردد
اندک اندک چنان خواهد بود
که نخست زشتی او را تحمل می کند
آنگاه عاطفه ای از رحم و دلسوزی در وی پدید می آید
و در پایان بی پروا غول را در آغوش می گیرد.
الکساندر پوپ

Vice is a monster of so frightful mien
As to be hated needs but to be seen
Yet seen too oft, familiar with her face
We first endure, then pity, then embrace.
Alexander Pope

*الکساندر پوپ سرآمد شاعران قرن هجدهم انگلیس بود
که اشعارش را علاوه بر انگلیس
در سراسر اروپا می خواندند و ستایش می کردند.
از جمله روسو گفته است:
سخنان پوپ از رنج و محنت من می کاهد
و بر امید و شکیبایی من می افزاید
و کانت فیلسوف اعظم در اروپا
اشعار او را در کلاس برای دانشجویان به زبان اصلی می خواند
و ولتر درباره شعر معروف "تحقیق در باب انسان" گفت:
در هیچ زبان شعری بهتر از این در باب انسان سروده نشده است
(البته ولتر ظاهرا با آثار نظامی و سعدی و مولانا آشنا نبوده است).

شعر از الکساندر پوپ
ترجمه و توضیح: حسین الهی قمشه ای
www.drelahighomshei.com


کلمات کلیدی: ,,,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: