رمز را فراموش کرده اید؟

زندگی ست دیگر....

ندگی ست دیگر ...
همیشه که همه ی رنگ‌هایش جور نیست ...
همه سازهایش کوک نیست ...
باید یاد گرفت با هر سازش رقصید ...
حتی با ناکوک ترین ناکوکش ...
اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن

حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمیگردد ...
به فرصتهایی که مثل باد می آیند و میروند ...
به سالهایی که به سرعت گذشت ...
به کودکی ...
به جوانی ...
حواست باشد به کوتاهی زندگی ات ...
به زمستانی که رفت ...
بهاری که دارد تمام میشود آرام آرام و نم نمک ...
زندگی به همین سادگی میگذرد ...
ابرهای آسمان زندگی ات گاهی میبارد گاهی هم صاف صاف است ....
بدون ابر ، بدون بارندگی ...
هر جور که باشی میگذرد ...


کلمات کلیدی: ,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ:
اشتراک گذاشته شده با: همه