رمز را فراموش کرده اید؟

"علی­رضاآذر - هم مرگ

این پچ­ پچه­ها چیست، رهایم بکنید , مردم خبری نیست، رهایم بکنید
من را بگذارید که پامال شود , بـازیچـه­ی اطفـال کهنـسال شود
من را بگذارید به پایان برسد , شاید لت و پارم به خیابان برسد

"علی­رضاآذر - هم مرگ


کلمات کلیدی: ,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: