رمز را فراموش کرده اید؟

به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد...
که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد...
لب تو میوه ممنوع ولی لبهایم...
هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد...
بی قرامو در دل تنگلم گله هست...
آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست...
با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر...
هیچ کس، هیچ کس اینجا به تو مانند نشد...
هر کسی در دل من جای خودش را دارد...
جانشین تو در این سینه خداوند نشد...
خاطرات تو و دنیایه مرا سوزاندند...
تا فراموش شود یاد تو هر چند نشد...
من دهان باز نکردم که نرنجی از من...
مثل زخمی که لبش باز به لبخند نشد...
بی قراه توئمو در دل تنگلم گله هاست...
آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست...


کلمات کلیدی: ,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: