رمز را فراموش کرده اید؟

وقتی حس میکنم

جایی در این کره ی خاکی

تو نفس میکشی و من

از همان نفس هایت...

نفس میکشم!

تو باش!!!

هوایت! بویت!

برای زنده ماندنم کافی است..


کلمات کلیدی: ,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: