رمز را فراموش کرده اید؟

سختی ها باعث میشوند که "نیرومند" شوی

ترس ها باعث میشوند که "جسور" شوی

و یک قلب شکسته تو را سر "عقل" می آورد...


کلمات کلیدی: ,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: