رمز را فراموش کرده اید؟

زندگی نور و پل

برخی پلها معلوم نیست که به کجا منتهی می‌شوند،


اما نوری در انتهای آن پل پیداست.


یاد زندگی‌ام می‌افتم!نمی‌دانم که زندگی را چگونه و کجا به پایان خواهم برد؟


اما نور امید در برابر دیدگاه و درون دلم جاری‌است.نوری که می‌دانم نسبتی با خدا دارد.برخی پلها غرق در رنگ هستند!یادم می‌آید که ای کاش من هم رنگ می‌گرفتم.هر چیزی با رنگ خودش زیباتر است


 و انسان با رنگ خدا!


کلمات کلیدی: ,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: