رمز را فراموش کرده اید؟

مطمـئن باش
که خداوند تو را عاشقانه دوست دارد ؛
چون در هر بهار برایت گل می فرستد
و هرروز صبح آفتاب را به تو
هدیه می کند.
به یاد داشته باش که پروردگار عالم
با این که می تواند در هر جائی از
دنیا باشد
قلــب تو را انتخاب کرده
و تنها اوست که هر وقت بخواهی
چیزی بگوئی
گوش می کند ...


کلمات کلیدی: ,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ:
اشتراک گذاشته شده با: همه