رمز را فراموش کرده اید؟

خدایا شکر
خدایا بابت پدر و مادرم شکر..حالا هرچی هستن...
خدایا بابت دوستام شکر مهم نیست سراغمو نمیگیرن...
خدایا بابت نگاهم شکر...
خدایا بابت صداها شکر...
خدایا بابت طعنه و تیکه ها و کنایه ها و ناسزاها شکر..
خدایا بابت داده هات شکر...
خدایا بابت داده هایی که گرفتی شکر...
خدایا بابت نداده هات شکر..
خدایا بابت نداده هایی که میخوای بدی شکر..
خدایا بابت نداده هایی که میخوای ندی ام شکر..
خدایا بابت غصه های تلمبار شده ام شکر...
خدایا به خاطر شادیهام شکر...
خدایا بابت اینکه غمم بیشتر و تلخ تر شکر..
خدایا بابت مذهبو گرایشو وطنم شکر..
خدایا بابت گریه هام شکر...
خدایا بابت خنده هام شکر...
خدایا بابت تنهاییم شکر...
خدایا بابت خیانت های شده شکر...
خدایا بابت کسایی که دوسشون دارم و دوستم دارن و کسایی که دوسشون دارم و دوستم ندارن و کسایی که ازم متنفرن شکر..
خدایا بابت کسایی که دعاشون میکنم و منو نمیشناسن و میشناسن و کسایی که دعام میکنن شکر...
خدایا بابت چیزایی که میدونم و نمیدونم شکر...
خدایا برای همه چی شکر...
خدایا بابت خودت شکر...
خدایا بابت خودت شکر...
خدایا بابت خودت شکر.


کلمات کلیدی: ,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ:
اشتراک گذاشته شده با: همه