رمز را فراموش کرده اید؟

در دنیا فقط 3 نفر هستند كه بدون هیچ چشم داشت و منتی

و فقط به خاطر خودت خواسته هایت را برطرف می كنند

پدر و مادرت و نفر سومی كه خودت پیدایش می كنی

مواظب باش كه از دستش ندهی

و بدان كه تو هم برای او نفر سوم خواهی بود

چرا که در ترسیم تقدیرت نیز نقش خواهد داشت


کلمات کلیدی: ,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ:
اشتراک گذاشته شده با: همه