رمز را فراموش کرده اید؟

تامل کن..
در "" حسرت گذشته "" ماندن، چیزی جز از دست دادن امروز نیست؛
توفقط یکبار هجده ساله خواهی بود...
یکبار سی ساله...
یکبار چهل ساله...
و یکبار هفتاد ساله...
در هر سنی که هستی، روزهایی بی نظیر را تجربه می کنی، چرا که مثل روزهای دیگر، فقط یکبار تکرار خواهد شد.
هر روز از عمر تو زیباست و لذتهای خودش را دارد،
به شرط آنکه زندگی کردن را بلد باشی...


کلمات کلیدی: ,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ:
اشتراک گذاشته شده با: همه