رمز را فراموش کرده اید؟

آرزو میکنم که خنده ات

تنها به عادت مرسوم "عکس گرفتن"

نبوده باشد !

و تو خندیده باشی

در آن لحظه از ته دل...

چرا که خنده ی تو

جهان را زیبا میکند...


((یغما گلرویی))


کلمات کلیدی: ,,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: