رمز را فراموش کرده اید؟

زندگی کسالت بار نیست،
کسالت در مردمیست که
از پشت چشمانی تیره
به دنیای خود نگاه میکنند
این برای من راز بزرگیست که چرا
بعضی از انسان ها به هر جایی که می نگرند
زیبایی و لطافت میبینند؛
حال آنکه این زیبایی ها بر دیگران پوشیده است...


کلمات کلیدی: ,,,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: