رمز را فراموش کرده اید؟

قدردانی
بعد مهمونیا به همسرت بگو تو از همه بهتر بودی
یا تو جمع به حرفاش گوش کن و با سر تاییدش کن
و واسه کارای خوبش بهش اس بده ازش تشکر کن


کلمات کلیدی: ,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ:
  • شخصی تا کنون این را دوست نداشته.