رمز را فراموش کرده اید؟

این گفته ی حسین پناهی فوق العاده است:


پیری به جوانی گفت:
کچل کُن...
برو بالا شهر...
همه فکر میکنن مد ..
برو وسط شهر...
فکر میکنن سربازی...
"بیا" پایین شهر...
همه فکر میکنن زندان بودی..
این همه اختلاف...
فقط در شعاع چند کیلومتر!


مردم آنطور که تربیت شده اند میبینند
از قضاوت مردم نترس!

.در شهری که تاکسی هایش با یک زن تکمیل میشوند ولی با چهار مرد باز منتظر مسافرمیماند، امیدی به پیشرفت نخواهد بود.


کلمات کلیدی: ,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: