رمز را فراموش کرده اید؟

زکریای رازی آمد و رفت!

 

انیشتین آمد و رفت!

فروید آمد و رفت!

استیو جابز که به نوعی پدر تکنولوژی نوین بود هم آمد و رفت!

بیل گیتس هم درحال رفتن است..!

 

اما هنوز در خانواده وهمسایگی ما مادری اسپند دود می کند تا فرزندش چشم نخورد!

پدری گوسفند می‌کشد ونذری می‌دهد تا ظلمش بخشیده شود!

مادربزرگ در انتظار معجزه است تا مشکلش حل شود!

دایی‌ام برای پاک کردن مال خود، بخشی از دارایی خود را خرجی میدهد ولی خواهر و خواهر زاده‌هایش که حقشان را خورده همه دندان پوسیده دارند.

پدر بزرگم وصیت کرده تا دارایی خود که یک منزل ۱۰۰متری کهنه ساخت است را بفروشند و برای او نماز و روزه بخرند، در حالیکه پسران و دختران و نوه‌هایش از گرسنگی ناله میکنند!

خاله بیسوادم هر روز هزار تومان به صندوق صدقات واریز می کند تا جهنم ناشی از ظلم به عروس و بچه هایش بخشیده شود.

عمه ام برای درمان آرتروز به دعانویس و رمال متوسل می‌شود!

 

پسری پشت ماشینش می نویسد: بیمه قمر بنی هاشم و به دختران متلک می‌گوید! هنوز برای ازدواج و تصمیم گیریهای مهم استخاره می‌کنند! در دانشگاهها پایان نامه خرید و فروش می شود.

مدیران تا پاسی از شب در اداره در جلسه اند و با این جلسه‌زدگی عوام فریبی میکنند, زیرا انحصار طلبند وتفویض اختیار نمیکنند!

به تاریخمان می‌بالیم ولی برای امروزمان پاسخگو نیستیم! مرده ها را می ستائیم و زنده ها را به دق می آوریم!

 

بزرگترین دشمن دانایی، نادانی نیست، بلکه توهم دانایی است...!


کلمات کلیدی: ,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: