رمز را فراموش کرده اید؟

"دوستت دارم"
در زبان مردان 
شکل های مختلفی دارد

 

بعضی ها با یک شاخه گل
بعضی ها
با یک چشمک در یک مهمانی شلوغ
برخی با بوسه ای آتشین
در نیمه های شب
عده ای با گفتن:
"خانم، آستینم را تا میزنی؟"


اما
فقط تعداد اندکی از آنها 
بجای گفتن دوستت دارم، 
برای معشوقه شان
شعر می سرایند!
با این تفاوت که
می خواهند
تمام دنیا
از این دوست داشتن باخبر شوند


کلمات کلیدی: ,,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: