رمز را فراموش کرده اید؟

دوست داشتنت را دو قسمت کردم

تا هم در دلم باشی

هم در سرم...


کلمات کلیدی: ,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: