رمز را فراموش کرده اید؟

آرامش به معنای آن نیست که صدایی نباشد، مشکلی وجود نداشته باشد،
کار سختی پیش رو نباشد.
آرامش یعنی در میان دغدغه ها، صدا ها، مشکلات و کار سخت،
دلی آرام وجود داشته باشد و بتوانی آرامشت را تقدیم کنی
به عزیزانت و آنانی که دوستشان داری ...


کلمات کلیدی: ,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: