رمز را فراموش کرده اید؟

روی صورتم...
آنجا که پیشانیم به پایان میرسد...
باز هم کمی پایین تر
یک جایی که پیش تر ها نامش لب بود!
درد میکند!
به قدمت تمام نبودنهایت...
به دوری تمام نبوسیدن هایت!


کلمات کلیدی: ,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ:
  • 6 نفر این مطلب را دوست داشتند.