رمز را فراموش کرده اید؟

آدمیزاد، فقط با آب و نان و هوا نیست که زنده است.
این را دانستم و می دانم که آدم به آدم است که زنده است؛
آدم به عشق آدم زنده است.


کلمات کلیدی: ,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: