رمز را فراموش کرده اید؟

با شعر مگر که بشکند قفل سکوت

دنیـــای بدون شعر یعنـی برهوت
با شعر مگر که بشکند قفل سکوت

دنیـــای بدون شعر یعنـی برهوت


کلمات کلیدی: ,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ:
اشتراک گذاشته شده با: همه