رمز را فراموش کرده اید؟

گفتم که بخواهمت به هر اصراری

شاید که خودت هم قدمی برداری

گفتی که بخاطر من از من بگذر

دیدم که تو لعنتی تر از هر باری


کلمات کلیدی: ,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ:
اشتراک گذاشته شده با: همه