رمز را فراموش کرده اید؟

ابرها...

ابــــرهـا

 گـاهـی پـرنــده مـی شوَنــد

 گـاهـی شکـل هـای دیگــــر

 و گـاه گـاهـی کـه بـه نُـدرَت

 شبیـه ِ مـن مـی شوَنـد

 مـی بـارنـــ


کلمات کلیدی: ,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ:
اشتراک گذاشته شده با: همه