رمز را فراموش کرده اید؟

متعهد بودن
چیزے نیست ڪـہ همزمان
با اسمے ڪـہ توے شناسنامـہ ات میرود
در درونت هم جا بگیرد...
متعهد بودن بـہ قلب آدم ربط دارد
ڪـہ تا نگاهت خواست بـہ ڪسے بیوفتد
قلبت یادآورے ڪند ڪـہ
جایِ ڪس دیگرے را ندارد و
پر شدہ با مناسب ترین گزینه ...
ڪـہ تا بحثے شد
و دلت هرچیزے خواست الا آغوشش
قلبت یادآورے ڪند ڪـہ
فقط یڪ جا آرامے و ڪنار اوست ...
متعهد بودن
انداختن یڪ حلقـہ توے دست نیست،
بـہ تنها نبودن و بودنِ ڪسے ڪنارت هم ربطے ندارد ...
متعهد بودن یعنے یڪے را داشتـہ باشے
چـہ در واقعیت چـہ در رویا
یڪے ڪـہ با تمام ڪم و ڪاستے هایش
دلت را بدجور صاحب شدہ ...


کلمات کلیدی: ,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ:
  • 7 نفر این مطلب را دوست داشتند.
اشتراک گذاشته شده با: همه