رمز را فراموش کرده اید؟

تو چه میفهمی از روزگارم…؟
از دل تنگی هایم؟
گاهی به خدا التماس میکنم خوابت را ببینم…
میفهمی؟
فقط خوابت را..


کلمات کلیدی: ,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ:
اشتراک گذاشته شده با: همه