رمز را فراموش کرده اید؟

لیلی
بی مرز عشقبازی کن،
بی خط و خال باش.
با من بیا که خوب ترینم،
با من که ابروی عشقم،
با من که
شعرم
شعرم
شعرم
در من وضو بگیر
سجاده ام ، بایست کنارم
رو کن به من که قبله عشاقم
آنگه نماز را با بوسه ای بلند !
قامت ببند ...


کلمات کلیدی: ,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: