رمز را فراموش کرده اید؟

عشق ماهیتی مقدس داشت و ما میتوانستیم
آدمهای شادی باشیم
به شرطی که شور عاشقی را با بی‌رحمی به تلخی بدل نمیکردیم..
عشق ماهیتش بد نیست
ما دامنش را آلوده به این همه بدی و تلخی و نرسیدن کردیم
ما همه سعیمان را کردیم که به گندش بکشیم؛
با لب رویِ لب دوختن ها و نگفتن ها
با سوء تفاهم های رفع نشده
با همه تلاش هایمان برایِ ثابت کردن اینکه بدون هم میتوانیم
ما میتوانستیم آدمهایِ خوشبختی باشیم
خوشبخت با طعمِ وصال
اگر
بعد از گرفتن دستهایش،برایِ همیشه هوای رفتن از سرمان می افتاد..


کلمات کلیدی: ,,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: