رمز را فراموش کرده اید؟

هر آدمی در درون خود یک رقص دارد که باید کشف شود... وقتی که رقص درونت را پیدا کردی به شعف وصف ناپذیردست پیدا می کنی ... که همان راه رهاییست...نگاه کن... خورشید با عشق می رقصد... دریا با امواج می رقصد... زمین با اجرام می رقصند ... آدم هاى عاشق با هم می رقصند... دنیا دارد با تو می رقصد... همه چیز در تکاپو ست در تکاپوی عشق … تو از رقص بدنیا آمدی... با ریتم هستی هماهنگ شدی با ندای فرشتگان آورده شدی .رقص درونت را پیدا کن... بازندگی بچرخ...با زندگی برقص... صدای هستی موسیقی زلال احساس توست... برای عاشق شدن نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت... برای عاشق شدن باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت...


کلمات کلیدی: ,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: