رمز را فراموش کرده اید؟

تو دوبار به دنیا نم آیی!

یکجایی باید دست از گذشته بکشی،

«آمد، بود، خندید، رفت»

را از حافظه ات پاک کنی. 

جایی باید به سرعت خودت را 

جمع و جور کنی

محکم بزنی توی گوش خودت 

و بگی به داد خودت برس لعنتی 

بلند شو

تو دو بار به دنیا نمی آيى!

 


کلمات کلیدی: ,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ:
اشتراک گذاشته شده با: همه