رمز را فراموش کرده اید؟

بنفشه‌ای خوشرنگ
دمیده بود در آغوش کوه، از دل ِ سنگ.
به کوه گفتم:
شعرت خوش است و تازه و تر
وگر درست بخواهی، من از تو شاعر تر‌
که شعرت از دل سنگ است و
شعرم از دل ِ تنگ.


کلمات کلیدی: ,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: