رمز را فراموش کرده اید؟

بیا...
بیا و از تمامِ نشدن ها و بهانه ها عبورکنیم ...
برویم در پرت ترین نقطه ی دنیا ،
جایی که کسی سازِ مخالف نزد...
بیا گروهِ موسیقیِ عشق ترتیب دهیم ...
تو ساز بزنی ...
من از عشق بخوانم ...
تو با چشم هایت در نگاهم نت هارا بنوازی ...
من هم نت ها را از چشمانت بخوانم...
بعد ها به دورِ دنیا سفر کنیم و ...
کنسرت های عاشقانه برپا کنیم...
کنسرتِ عشقمان جهانی شود و
همه جا از ما بگویند ...
از موسیقی و نت هایمان که ،
عاشقی را یاد می دهد ...
بیا ، بیا تا موسیقی را به عشق وصل کنیم و ،
عشق را به دنیا نشان دهیم

#پناه_خطیر


کلمات کلیدی: ,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ:
اشتراک گذاشته شده با: همه