رمز را فراموش کرده اید؟

زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست!

 

زندگی هزاران پنجره دارد

 

یادم هست

 

روزی از پنجره نا امیدی به زندگی نگاه کردم

 

و احساس کردم میخواهم گریه کنم

 

و روزی از پنجره امید به زندگی نگاه کردم

 

و احساس کردم می خواهم دنیا را تغییر دهم

 

عمر کوتاه است

 

فرصت نگاه کردن از تمامی پنجره های زندگی را ندارم

 

تصمیم گرفته ام فقط از یک پنجره به زندگی نگاه کنم و

 

آن هم پنجره عشق


کلمات کلیدی: ,,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: