رمز را فراموش کرده اید؟

گاهی زود میرسم 
مثل وقتی که بدنیا آمدم
گاهی اما خیلی دیر
مثل حالا که عاشق تو شدم دراین سن وسال
من همیشه برای شادیها دیرمیرسم
و همیشه برای بیچارگی ها زود
وآنوقت یا همه چیز به پایان رسیده است
و یا هیچ چیزی هنوز شروع نشده است
من درگامی از زندگی هستم
که بسیارزود است برای مردن
وبسیار دیراست برای عاشق شدن...
من بازهم دیر کرد ه ام...
مراببخش محبوب من
من بر لبه عشق هستم
اما مرگ به من نزدیکتراست.


کلمات کلیدی: ,,,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: