رمز را فراموش کرده اید؟
آتش را مردها پیدا کردند
گرما را زنان ، لبخند را ،زن ها کشف کردند
اول بار آنها به خوشبوییِ گلها پی بردند
برایِ مردانِ خسته ی شکار
آبتنی و عطر را
پیش از زنان خانه ای نبود
آتش را مردها پیدا کردند
گرما را زنان وقتی مردها گوشت گاز می زدند
زنها دانه ها را کشف می کردند
گندم را نان را زنها در سفره ی مردها گذاشتند
دوستت دارم را ،بوسه را ،آغوش را ،بهشت را زنها اختراع کردند

" زن...." اگر پادشاه می شد تفنگها را در گلدان شمعدانی می کاشت و....

روسری سپید می بست و....

چشم جهان به نوباوگان صلح روشن می شد....


کلمات کلیدی: ,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: