رمز را فراموش کرده اید؟

وقتی دنیا به فکر تسخیر فضا بود، ما به این می اندیشیدیم که انگشتر عقیق در کدام انگشت، ثواب بیشتری دارد.... این جغرافیا نیست که جهان سومی بودن را تعیین می کند .... آدمها هستند که آن را می سازند! جهان سوم جا نیست، شخص است. جهان سوم منم، جهان سوم تویی، جهان سوم طرز تفکر ماست، نه آن مرزهایی که داخلش زندگی می کنیم! جهان سوم جاییست که درآمد یک دعانویس از یک برنامه نویس بیشتر است، جهان سوم جاییست که مردمش جهان سومی فکر میکنند، جهان سوم جایی است که بسیاری از مردمانش با یک "استخاره" هدف تعیین میکنند! و با یک "عطسه" از هدف خود دست میکشند!


کلمات کلیدی: ,,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: