رمز را فراموش کرده اید؟

"تو" که از کوچه ی غمگین دلم میگذری
"تو" که از راز دلم با خبری!

"تو" چرا رسم وفایت گم شد؟!
برق چشمان سیاهت گم شد؟

با " توأم " ای مهِ مهتابِ شبان...
با " تو " ای زلف پریشان جهان...

بی "تو" صد خاطره ام گریان است...
بی "تو" اشکم شاعر باران است...

بی "تو" دیگر نفسم بند آمد!
بی "تو" جوی "دل" من خشکیده ست!

با "تو" از قصه عشقم گفتم و "تو" در اوج سکوت؛
با نگاهی پر تردید و خمود ؛
گفتی از:
عشق
حذر کن
نفسم
بندآمد


کلمات کلیدی: ,,,,,,


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: